סביבה

ניצול אופטימלי של משאבי טבע, פצלי השמן ופוספטים

מבט אל האופק במדבר בנגב

שילוב פצלי שמן בתהליך פירוליזה מאפשר טיפול בפסולת פלסטיק בהיקף הגדול ביותר בארץ. פצלי השמן במישור רותם, המרוחק ממרכזי אוכלוסין, נמצאים סמוך לפני הקרקע וניתנים לכרייה פתוחה ללא צורך בסידוק הידראולי, חימום תת הקרקע או קידוחי הפקה.

כרייה משולבת

כרייה פתוחה של פצלי השמן מתבצעת כיום ממילא ע"י החברה הכורה פוספטים במישור רותם. פצלי השמן מהווים טפל בכריית הפוספטים הרבודים מתחת לפצלים. כרייה משולבת של פצלי השמן והפוספטים תוביל לניצול מקסימלי של המשאבים, להפחתת פליטות לעומת כרייה בנפרד, למניעת סיכון להתלקחות פצלים כרויים ותפחית את הצורך בכריית הפצלים באזור אחר.

תהליך ההפקה של רא"מ כולל כריית פצלי שמן במכרה פתוח בעומקים רדודים, העברת הפצלים למתקן ההשבה ועיבודם יחד עם פסולת פלסטיק במתקנים תחומים ומבוקרים. אפר פצלי השמן שיופק בתהליך ישמש כזרם מוצקים נשא חום בתהליך ולאחר מכן יועבר ברובו למילוי בורות כרייה בשלב שיקום האתר.

יתרונות
כרייה פתוחה ובטוחה
מרוחק ממרכזי אוכלוסין
טפל בכריית פוספטים
הובלה קצרה אל המתקן
ללא חימום תת-הקרקע
ללא סידוק הידראולי
ללא קידוחי הפקה
תכנים נוספים שיעניינו אותך