כלכלה

מפסולת למשאב- תוצר כלכלי עם רווח סביבתי

המתקן המתוכנן יהיה מרכיב חשוב בתשתית הלאומית לטיפול בפסולת בתהליכי השבת אנרגיה וימצב את ישראל בקדמת מדינות המערב בטיפול בפסולת. הקמתו והפעלתו של המתקן ייצרו מאות מקומות עבודה חדשים, יסייעו בתמיכה ובפיתוח האזורי, ייצור דלקים כחול-לבן ויפחית את התלות ממדינות זרות

דו"ח כלכלי-סביבתי אשר נערך ע"י גוף חיצוני מוביל בתחום כלכלת הסביבה, מנתח את מכלול ההשפעות הסביבתיות של מתקן רא"מ ומבטא השפעות אלו בערכים כמותיים – כספיים. ע"פ הדוח, המתקן ששותפות רא"מ מתכננת להקים צפוי לחסוך למדינת ישראל קרוב למיליארד ₪. בדו"ח מוצג חיסכון שנתי של כ-140 מיליון שקל בשנה מול המצב הקיים שינבע מהשימוש במתקן של רא"מ לטיפול בפסולת פלסטיק.

רא"מ תרכוש את פסולת הפלסטיק, ובכך תיצור תמריץ להעברה של כמויות משמעותיות של פסולת פלסטיק מהחקלאות והתעשיה למתקן השבת האנרגיה, כתחליף לשריפתה או להטמנתה.

בנוסף לייצור הנפט, המתקן של רא"מ ינצל את תוצרי הלוואי שמקורם בתהליך ויאפשר הפיכתם לתוצרים בעלי ערך רב בתעשיות הרבות, תוך ניצול אנרגטי ותהליכי מקסימלי, וקידום רעיון ה-"פסולת למשאב". חום שיורי ינוצל ליצירת 50 מגה-וואט של חשמל אשר יימכר לרשת. בעזרת שילוב הטכנולוגיות החדשניות ביותר, גופרית אשר מקורה בפצלי השמן תומר לחומצה גופרתית נקיה אשר לה ערך רב בתעשיות השונות ובמעבדות מחקר. בנוסף, מחקר שבוצע על ידי מכון התקנים הישראלי מצא כי אפר התהליך נמצא כמתאים לשימוש בתעשיות הבניה כתחליף חלקי למלט. לאחרונה נחתם הסכם עם "רדימיקס" בעבור עבודת פיתוח המשך לצורך התאמת אפר התהליך והפיכתו למוצר מסחרי בעבור התעשיה.

תכנים נוספים שיעניינו אותך