רא"מ רותמים אנרגיה לסביבה

רא"מ

רא"מ מביאים לישראל את הפתרון האופטימלי לטיפול בפסולת פלסטיק. באמצעות טכנולוגיה פורצת דרך להשבת אנרגיה יתאפשר טיפול בהיקף חסר תקדים בפסולת פלסטיק

ערימות ענק של פסולת פלסטיק עם רקע של שמיים
סביבה

טכנולוגיה סינרגטית של רא"מ מאפשרת מתן פתרון אופטימלי לבעיית פסולת פלסטיק באמצעות פצלי השמן. המתקן המתוכנן יפעל בהתאם למדיניות של האיחוד האירופי המקדם השבת אנרגיה מפסולת (Waste to Energy).

כלכלה

רא"מ מביאים פתרון כלכלי לבעיה סביבתית המהווה Game Changer בתחום הטיפול בפסולת. השותפות פועלת בתחום האנרגיה והסביבה, שני מנועי צמיחה המובילים כיום את הפעילות הכלכלית בעולם. באמצעות הסכם שיתוף הפעולה עם ענקית האנרגיה האירופאית Enefit ישראל תמוקם בקדמת מדינות האיחוד האירופי בטיפול בפסולת.

תמונה של מפעל enefit-280 מפעל ראם
חברה

תמיכה בפיתוח הדרום ע"י הרחבת אזור התעשייה במישור רותם ויצירת מאות משרות איכותיות. רכישת הפלסטיק ע"י רא"מ תהווה מקור הכנסה נוסף למפעלים ולחקלאים יחד עם צמצום העלויות הגבוהות הכרוכות בטיפול בפסולת.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

שותפות רותם אנרגיה דוגלת בשוויון הזדמנויות ובשוויון תנאי ההעסקה לכל עובדיה, ללא הבדל מגדרי.
במסגרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, בוצע ניתוח של שכר העובדות והעובדים שעבדו בשותפות במהלך שנת 2022 ,בהשוואה מגדרית.

 חוק שכר שווה_דו"ח פומבי_רותם אנרגיה_שנת 2022