ראם רותמים אנרגיה לסביבה

ראם

ראם מביאים לישראל את הפתרון האופטימלי לטיפול בפסולת פלסטיק. באמצעות טכנולוגיה פורצת דרך להשבת אנרגיה יתאפשר טיפול בהיקף חסר תקדים בפסולת פלסטיק

סביבה

טכנולוגיה סינרגטית של ראם מאפשרת מתן פתרון אופטימלי לבעיית פסולת פלסטיק באמצעות פצלי השמן. המתקן המתוכנן יפעל בהתאם למדיניות של האיחוד האירופי המקדם השבת אנרגיה מפסולת (Waste to Energy).

כלכלה

ראם מביאים פתרון כלכלי לבעיה סביבתית המהווה Game Changer בתחום הטיפול בפסולת. השותפות פועלת בתחום האנרגיה והסביבה, שני מנועי צמיחה המובילים כיום את הפעילות הכלכלית בעולם. באמצעות הסכם שיתוף הפעולה עם ענקית האנרגיה האירופאית Enefit ישראל תמוקם בקדמת מדינות האיחוד האירופי בטיפול בפסולת.

חברה

תמיכה בפיתוח הדרום ע"י הרחבת אזור התעשייה במישור רותם ויצירת מאות משרות איכותיות. רכישת הפלסטיק ע"י רא"מ תהווה מקור הכנסה נוסף למפעלים ולחקלאים יחד עם צמצום העלויות הגבוהות הכרוכות בטיפול בפסולת.