חברה

בשורה כלכלית חברתית לתושבי הדרום
פיתוח אזורי

הקמת המתקן תתמוך בפיתוח אזורי ע"י הרחבת אזור התעשייה הקיים במישור רותם. בנוסף לכך, הפרויקט עתיר במשאבי כוח אדם ויתרום רבות לפיתוח החברתי-כלכלי של האזור. במסגרת הקמת ותפעול המתקן יועסקו מאות עובדים בתחומים כגון חברות הנדסה, קבלני הקמה מקומיים, מפקחי הקמה ובטיחות, קבלני שירותי הסעה והסעדה וכדומה. ברמה האזורית, הפרויקט יהווה מנוע צמיחה משמעותי לאזור הדרום.

תמונה של העיר באר שבע
תמיכה במגזר התעשייתי והחקלאי באזור הדרום

רכישת הפלסטיק מהווה שינוי חברתי בעצם יצירת ערך לפסולת. ע"י רכישת הפלסטיק מהיצרנים רא"מ יוצרת תמריץ בשוק לטיפול הולם בפלסטיק תוך הסטתו מהטמנה/שריפה. כמו כן, מפעלי תעשייה וחקלאים מתמודדים עם עלויות הטמנה שהגיעו להיקף חסר תקדים ומסתכמות במאות שקלים לכל טון פסולת שמיוצרת. רכישת פסולת פלסטיק ע"י רא"מ תהווה עבורם מקור הכנסה בנוסף לחסכון בעלויות הטיפול בפסולת. ברמה החברתית, מדובר בטיפול בבעיה ממשית, בצורה של תמריץ ולא של אכיפה. הקלת הנטל על האזרחים, בייחוד על ציבור החקלאים והתעשייה.