סביבה

מחזור והשבת אנרגיה - הפתרון האופטימלי

מחזור פסולת לחומרי גלם והשבת אנרגיה היא הדרך האופטימלית לטיפול בפסולות שאינן ניתנות למיחזור קונבנציונלי. תהליכים אלה מכונים "פסולת למשאב" (Waste to Resource) ו"השבת אנרגיה מפסולת" (Waste to Energy) והם זוכים לקידום ותמיכה בעולם. בהתאם לעקרונות הכלכלה המעגלית, תהליך הפירוליזה מאפשר לפלסטיק לעבור "הנדסה לאחור" לחומר ממנו נוצר – נפט/גז, ובכך לשמש מחדש כמקור אנרגיה או כחומר גלם.

תרבות הצריכה הנפוצה בימנו ("לקחת, להשתמש, לזרוק") מתעלמת מההשלכות הסביבתיות ומזמינותם של חומרי גלם. מודל זה מתאר במדויק מה קורה היום לפלסטיק מהרגע שיוצר עד הרגע שהגיע למטמנה. לעומתו, המודל המעגלי מציע מודל כלכלי בר קיימא ובו כל משאב ינוצל בכמות המרבית של פעמים לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה. למחזור חומר גלם מפסולת פלסטיק יש תרומה כפולה – הפלסטיק חוזר למלא תפקיד בכלכלה ובנוסף, נמנעות ההשלכות ההרסניות של ההטמנה ומונע בזבוז משאבים.

‏‎פסולת פלסטיק תורמת לכ-60% מסך הנפט האלטרנטיבי המיוצר בתהליך

מקורו העיקרי של הנפט המתקבל בתהליך הינו מפסולת הפלסטיק והוא מהווה אלטרנטיבה טובה לנפט גולמי קונבנציונאלי המופק ממקור בתולי. הנפט האלטרנטיבי יכול לשמש כחומר גלם איכותי בתעשיות שונות כגון תעשיות הפלסטיק והכימיה. כמו כן, יכול לשמש לייצור דלק חליפי לצורכי התעשייה, הבטחון והתחבורה הכבדה (אוניות, מטוסים, כלים הנדסיים וכו'), התלויים כמעט לחלוטין בדלק נוזלי. 

מטוס בתוך יער
תכנים נוספים שיעניינו אותך