סביבה

דוח אימפקט
השפעות סביבתיות וחברתיות של הפרויקט

מדד דליפות הנפט

במסגרת התהליך לבחינת האימפקט החברתי והסביבתי הפוטנציאלי של פעילות רא"מ נבחר מדד הבוחן את התרומה של פעילות רא"מ לצמצום אירועי דליפות נפט הנובעות מיבוא נפט לישראל. הדוח הוכן בסיוע חברת Deloitte.

מדד הקרקעות

במסגרת התהליך לבחינת האימפקט החברתי והסביבתי הפוטנציאלי של פעילות רא"מ נבחר מדד הבוחן את היקפי הטמנת פסולת וכן על חיסכון במטמנות וקרקעות באזור דרום הארץ. הדוח הוכן בסיוע חברות Afry ו-Deloitte.

מדד בריאות הציבור

במסגרת התהליך לבחינת האימפקט החברתי והסביבתי הפוטנציאלי של פעילות רא"מ נבחר מדד הבוחן את תרומת רא"מ לחיסכון בהוצאה הציבורית על בריאות הציבור. הדוח הוכן בסיוע חברות Afry ו-Deloitte.

עם השלמת העבודה על מדדים נוספים הם יתפרסמו כאן.

תכנים נוספים שיעניינו אותך